DZIAŁAMY OD 2001 ROKU!

Na rynku doradztwa biznesowego działamy już od 2001 roku. Wywodzimy się z różnych organizacji i w różny sposób przebiegała nasza kariera zawodowa, lecz możemy o sobie powiedzieć jedno – łączy nas wieloletnia praktyka na kierowniczych stanowiskach na produkcji oraz głębokie przeświadczenie, że organizacje duże i małe, które eliminują ze swoich procesów niepotrzebne czynności (muda), podnoszą swoją rentowność oraz poprawiają sprawność działania, czy to przy wytwarzaniu wszelkich dóbr, w usługach, czy w administracji. W efekcie firmy te bogacą się, a z nimi społeczeństwo i cały kraj. Chcemy również i Państwa zaprosić do wspólnej wędrówki tą drogą, którą wytyczać będą kanony Lean Thinking i która doprowadzi nas do uzyskania stabilności na długie lata.

DOŚWIADCZENIE I PRAKTYKA

Nasi konsultanci są doświadczonymi praktykami, którzy wprowadzali z powodzeniem zasady szczupłego zarządzania w dziesiątkach zakładów z różnych sektorów gospodarki – w przemyśle energetycznym, metalurgicznym, metalowym, maszynowym, precyzyjnym, samochodowym, kolejowym, elektrotechnicznym, zbrojeniowym, materiałów budowlanych, mineralnym, drzewnym, odzieżowym, spożywczym, wszędzie wspierając swoich Klientów i rozwijając równocześnie swoje indywidualne i zespołowe umiejętności. Nauczyliśmy się dostosowywać metody i tempo zmian do każdej konkretnej firmy i zrozumieliśmy, że zawsze musimy patrzeć całościowo na firmę, bo tylko w ten sposób, poprzez transformację lean, utrwalać można udoskonalenia, podtrzymywać  ciągłe zaangażowanie załogi i zapewniać Klientowi efekty finansowe (ROI) i operacyjne. To holistyczne podejście odróżnia nas zdecydowanie od innych, podobnych organizacji.

USŁUGI KONSULTINGOWE I SZKOLENIA

Zespół „JW – CONSULTING”, który zdobywał swoją wiedzę nie w salach wykładowych, ale na stanowiskach pracy, oferuje Państwu swoje długofalowe usługi konsultingowe i szkoleniowe, które obejmują całokształt działalności przedsiębiorstwa, wszystkie jego poziomy zarządzania i struktury organizacyjne. Jeżeli jednak jesteś menedżerem i jak zawsze na początku roku zastanawiasz się, w jaki sposób okrojony budżet pozwoli Ci zrealizować najbliższe zadania, także – razem z Tobą, znajdziemy sposób, aby za mniej można było  zrobić więcej.