LEAN THINKING

Lean Thinking, Lean Production, Lean Manufacturing, Lean Management, to zwroty, które w istocie oznaczają to samo – przedsiębiorstwo, ukierunkowane na klienta, które wytwarza coraz więcej, zużywając coraz mniej zasobów i czyni to przez doskonalenie procesów. Osobiście uważamy jednak, że zwrot Lean Thinking, jako najbardziej ogólny, najdokładniej oddaje ideę doskonalenia wszystkiego wokół.

 

Najbardziej zwięzły opis tego, czym jest Lean Thinking sprowadza się do stwierdzenia, że jest to podejście, które każe koncentrować się tylko na wykonywaniu właściwych rzeczy we właściwy sposób. Pewne systemy i narzędzia, które nam w tym pomagają przedstawiamy poniżej:

 • 5S
 • 8D
 • RA3T
 • Analiza procesu
 • Fotografia dnia
 • Gemba Walk
 • Hoshin Kanri
 • Kaizen Blitz
 • Kanban
 • Kata doskonalenia
 • Lean Logistics
 • Mapowanie procesu
 • Mentoring indywidualny lean
 • OEE
 • Problem Solving
 • SMED
 • Standaryzacja
 • TEEP (ROA)
 • TPM
 • TWI
 • VPM
 • VSM
 • Zarządzanie Lean

LEADERSHIP I ZAANGAŻOWANIE

Nowe procesowe podejście wymaga ciągłego śledzenia produkcji, natychmiastowego wychwytywania wszelkich zakłóceń i eliminowania ich przyczyn. Zmiana systemu zarządzania, a tym samym i liderowania, nie może czekać, aż wprowadzone zostaną wszystkie planowane usprawnienia techniczne. Właściwie to należałoby powiedzieć, że nie zostaną wprowadzone, jeżeli wcześniej nie zacznie się wdrażać zarządzania lean, tworzenia standardów pracy dla liderów wszystkich szczebli i wprowadzania przywództwa zupełnego, opartego na przyjęciu całkowitej odpowiedzialności za swój zespół, wyznaczania mu kierunków działania, motywowania do osiągania celów i inspirowania do nieustannego doskonalenia swojej pracy.