DZIAŁAMY OD 2001 ROKU

Na rynku doradztwa biznesowego działamy już od 2001 roku. Doświadczenie zdobywaliśmy na kierowniczych stanowiskach w produkcji – mogą więc Państwo być pewni, że wiedza, którą przekazujemy jest wiedzą praktyczną, pogłębianą przy wdrożeniach projektów Lean Thinking. Wiedzą tą chcemy się z Państwem podzielić na stanowiskach pracy, a nie na ”warsztatach”, organizowanych w sali wykładowej, wyznajemy bowiem zasadę:

Teorii – ile trzeba, praktyki – ile można

Jesteśmy przeświadczeni, że droga do osiągnięcia wiodącej pozycji w branży, niezależnie od tego czy firma jest duża czy mała, produkcyjna czy usługowa, zaczyna się od redukowania i eliminowania wszelkich zmienności z procesów. Wytrwałe nią podążanie prowadzi do doskonałości operacyjnej, daje strategiczną przewagę nad konkurencją i pozwala stworzyć przedsiębiorstwo Lean Business o stabilnej pozycji rynkowej.

 

Przełomowe korzyści z wprowadzenia Lean Thinking są konsekwencją uważnego przyglądania się i analizowania czasu, jaki mija od wydawania naszych pieniędzy do ich odzyskania, czyli odcinkowi od złożenia zamówienia przez klienta do otrzymania od niego zapłaty.

DOŚWIADCZENIE I PRAKTYKA

W dziesiątkach zakładów z różnych branż podnosiliśmy produktywność i współtworzyli kulturę ciągłego doskonalenia, polegającą nie tylko na propagowaniu nowego modelu pracy, ale i nowego stylu zarządzania, opartego na liderowaniu i pracy zespołowej. Spostrzegliśmy także wtedy, że na każdą firmę musimy patrzeć całościowo, jako na system naczyń połączonych. Nigdy też nie zapomnimy, że najcenniejszym bogactwem Klienta są ludzie i to od nich zależy, jak daleko dojdziemy we wspólnym działaniu.

 

Doświadczenie, praktyka, holistyczne patrzenie na firmę, ciągłe poszukiwanie kompromisu pomiędzy efektywnością wykorzystania zasobów, a efektywnością przepływu oraz świadomość dostosowania metod i tempa zmian do potrzeb każdego Klienta odróżnia nas zdecydowanie od innych, podobnie działających organizacji.

WIZJA MISJA ZOBOWIĄZANIE

Naszą wizją jest rozpowszechnienie w Polsce, we wszystkich sektorach gospodarki, modelu przedsiębiorstwa Lean Business ciągle uczącego się i doskonalącego

 

Naszą misją jest wspólnie z Klientem oraz zgodnie z zasadami Lean Thinking podnosić produktywność i sprawność jego organizacji

 

Zobowiązujemy się do przekazywania Klientom najlepszej naszej wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Nigdy też nie zostawimy ich samym sobie – gwarantujemy im bezterminowe wsparcie w doskonaleniu kultury lean i ciągły nadzór autorski nad wprowadzonymi zmianami