CEL

Jesteśmy tu po to, aby usatysfakcjonować naszego Klienta, wskazując mu drogę do podnoszenia rentowności i uzyskania znaczącej pozycji rynkowej

Celem finalnym wspólnych działań jest transformacja przedsiębiorstwa zleceniodawcy w przedsiębiorstwo szczupłe                    (Lean Business)

CO PAŃSTWU PROPONUJEMY

Jako realizację celów strategicznych, nawiązujących do misji przedsiębiorstwa, do jego wartości i zasad:

 • Leanowanie procesów i ciągłe doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa na wszystkich poziomach organizacyjnych
 • Transformację przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwo Lean Business, w którym:
  • strategia została dobrze sformułowana
  • procesy są dobrze zidentyfikowane
  • wszyscy rozumieją bardzo dobrze, co dla klienta jest wartością dodaną
  • wszyscy wiedzą, w jaki sposób każdy z procesów dodaje wartość
  • został określony stan przyszły, w którym z procesów usunięto czynności niedodające wartości
  • zestawiono wszystkie różnice pomiędzy stanem obecnym, a stanem przyszłym
  • sporządzono plan eliminacji tych różnic
  • pracownicy i akcjonariusze aprobują powyższe zamierzenia

Projekty długofalowe mają charakter strukturalny i wiążą się ze zmianą kultury działania firmy.

 

Jako realizację celów operacyjnych, zamkniętych w rocznym horyzoncie, wprowadzających nowe metody, narzędzia i koncepcje:

 • lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów w ramach bieżącego budżetu
 • poprawę produktywności wybranych procesów i wprowadzenie narzędzi Lean Thinking na kluczowych stanowiskach

Projekty operacyjne mają charakter lokalny i ograniczony czasowo, jednakże ze względu na szybkie i często spektakularne efekty stają się nierzadko zalążkiem głębszej systemowej transformacji. Pod tym względem polecić możemy szczególnie:

 • 5S – jako organizację stanowiska pracy, przy której to okazji pracownicy uczą się pracy standaryzowanej
 • TPM – czyli zarządzanie parkiem maszynowym, które wymaga współdziałania różnych grup zawodowych
 • SMED – dzięki szukaniu możliwości skrócenia czasu przezbrojeń maszyn, otwiera się przed wszystkimi pole do ciągłego doskonalenia (Kaizen)

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ

Naszą ofertę kierujemy tam, gdzie przepływają procesy, czyli czynności wzajemnie powiązane, niezbędne do zaspokojenia potrzeb klienta wewnętrznego i zewnętrznego, a więc do tych, którzy produkują, świadczą usługi, administrują (wchodzi informacja, wychodzi decyzja), czy leczą („przepływ” pacjenta od gabinetu do gabinetu). Skoro tak, to zakłady produkcyjne, usługowe, urzędy, szpitale, sklepy i sklepiki, duże markety, jednym słowem wszyscy, niezależnie od wielkości, mogą korzystać z naszych usług i zmniejszać znacząco swoje koszty oraz usprawniać organizację.